Změna velikosti písma

27. 11. Xenie

Zítra: René

Vyhlášky a usnesení zastupitelstva, důležité zákony

 

Obecně závazné vyhlášky

 

Název vyhlášky Účinnost

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku ze psů

 

1. 1. 2021

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2002

 

16. 9. 2020

 

Řád veřejného pohřebiště Bílčice

 

17. 9. 2020

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1. 1. 2022

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku ze psů

 

1. 1. 2016

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bílčice

 

1. 4. 2015

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení

 

24. 5. 2012

   
   
   

 

Usnesení zastupitelstva

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb

O ochraně osobních údajů

zákon č. 250/2000 Sb.

O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

zákon č. 23/2017 Sb.

O rozpočtové odpovědnosti

zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Návštěvnost stránek

147127