Změna velikosti písma

27. 11. Xenie

Zítra: René

Územní plán

 

Úplné znění Územního plánu Bílčice po změně č. 1

 

Změna č. 1 Územního plánu Bílčice - vydaná dne 2.9.2022

 

Územní plán Bílčice - vydaný 23.12.2019

Obecní úřad Bílčice jako pořizovatel územního plánu Bílčice dle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, oznamuje ve smyslu § 165 stavebního zákona, že dne 23. 12. 2019 byl vydán formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem obce Bílčice Územní plán Bílčice, který

nabyl účinnosti dne 21. 1. 2020.

 

Do této územně plánovací dokumentace lze nahlížet na níže uvedených místech:

  • Městský úřad Bruntál, Odbor výstavby a územního plánování, Nádražní 20, 792 01 Bruntál
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, 702 18 Ostrava
  • Obecní úřad Bílčice, Bílčice č. p. 61, 793 68 pošta Dvorce u Bruntálu
  • Do dokladové dokumentace (spisu) lze nahlížet na Obecním úřadu Bílčice, Bílčice č. p. 61, 793 68 pošta Dvorce u Bruntálu

 

Návštěvnost stránek

147119