Změna velikosti písma

31. 3. Kvido

Zítra: Hugo

Fulltextové vyhledávání

Aktuality


Finanční úřad v Bruntále informuje o možnosti podat daňové přiznání do SBĚRNÉHO BOXU

Sběrný BOX Finan.úřadu MSK Bruntál.jpg

Za účelem zabránění shromažďování osob ve frontách při předávání daňových přiznání na podatelnách finančního úřadu (v omezených úředních hodinách), a tím i za účelem zabránění šíření nákazy COVID-19 ve skupinách osob informuje Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj:

 • občané, kteří jsou zvyklí podávat přiznání v papírové podobě, mohou své přiznání k dani z příjmů fyzických osob vložit do obálky, opatřit poštovní známkou a vhodit do poštovní schránky nebo
 • obálku s přiznáním vložit do některého ze sběrných boxů, umístěných na 14 pracovištích finančního úřadu, a to v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin
 • na územním pracovišti v Bruntále je SBĚRNÝ BOX V PRACOVNÍCH DNECH PŘÍSTUPNÝ NON-STOP
 • v případě dotazů volejte telef. číslo: 603 458 224

 



UPOZORNĚNÍ OBCE BÍLČICE v souvislosti se šířením COVID-19

Upozornění OBCE BÍLČICE v souvislosti s šířením COVID-19.jpg

Upozorňujeme na nejdůležitější mimořádná opatření a nařízení, kterými se musíme všichni řídit v zájmu zachování našeho zdraví.

Pro více informací klikni na obrázek

Máme pro Vás dobrou zprávu - v pondělí 30. 3. 2020 od 12:00 do 16:00 hodin bude na Obecním úřadě v Bílčicích připraveno dalších 200 ks ochranných roušek pro občany trvale hlášené v naší obci.

 

 



Mimořádné opatření - nová úprava prodejní doby pro seniory a držitele průkazu ZTP/P

logo MinZdrav[1].jpg
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.3.2020, které nabývá účinnosti dnem 25.3.2020:

1) Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou více než 500 m2 v čase mezi 8:00 a 10:00 hodinou, a to s výjimkou:
- osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu
- osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P starších 50 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu,
- zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a
- majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

2) VŠEM PODNIKATELŮM PROVOZUJÍCÍM MALOOBCHODNÍ PRODEJNU POTRAVIN, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou NEPŘESAHUJÍCÍ 500 m2 se NAŘIZUJE, ABY PŘI PRODEJI V TÉTO PRODEJNĚ UPŘEDNOSTNILI OSOBY STARŠÍ 65 LET VĚKU A OSOBY, KTERÉ JSOU DRŽITELI PRŮKAZU ZTP/P STARŠÍ 50 LET VĚKU.
 
 
 
 
 


JAK NAKLÁDAT S ODPADEM v době koronavirové pandemie ?

kontejnery6.png

Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osob s potvrzeným onemocněním COVID-19 a v karanténě ukládejte do plastových pytlů a po naplnění jej pevně zavažte. Po dobu karantény odpad netřiďte. Povrch pytle před vložením do popelnice nebo kontejneru dezinfikujte. V případě, že je odpad odkládán do pytle s tloušťkou méně než 0,2 mm, vložte pytel s odpadem ještě do dalšího pytle a teprve až ten vnější dezinfikujte. Dobře zavázané pytle vhazujte pouze do nádoby na směsný komunální odpad.

V žádném případě neodkládejte tyto pytle mimo kontejnery (popelnice), abyste neohrozili zdraví pracovníků TS Bruntál, s.r.o. a ostatních občanů. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umýt si ruce mýdlem a vodou, popř. použít dezinfekční gel.

Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční, se nic v nakládání s odpady nemění a odpady jsou povinny třídit.

Děkujeme za dodržování pravidel.



Žádáme občany v karanténě, aby se neprodleně telefonicky nahlásili na obecním úřadě

Czech_Republic_road_sign_A_22.svg.png

Na základě zjištění Moravskoslezského kraje žádáme všechny občany, kteří jsou v karanténě z důvodu šířícího se koronaviru, aby se neprodleně telefonicky nahlásili na Obecním úřadě v Bílčicích !

Lze použít tel. číslo 605 45 68 68 nebo 554 745 045 či 606 863 080

Děkujeme za spolupráci



MUDr. Kalmár zavádí nouzový stav své ordinace od 16. 3. 2020

Kalmar-mimořádná opatření ordinace.jpg

Důležité informace pro pacienty MUDr. Kalmára:

Od 16.3.2020 se zavádí nouzový režim - ORDINACE PRO FYZICKÝ KONTAKT S PACIENTEM SE ZAVÍRÁ !  MUDr. Kalmár bude poskytovat konzultace POUZE TELEFONICKY 777 758 549 NEBO ELEKTRONICKOU CESTOU kalmar.t@seznam.cz v době zredukovaných ordinačních hodin od 8 - 11 hodin.

Pacienti, na které se vztahuje karanténa a mají zároveň klinické příznaky koronaviru se mají obrátit na krajskou hygienickou stanici nebo na linku 112.

Pro více informací klikni na obrázek



Mimořádné opatření Obecního úřadu Bílčice ode dne 16.3.2020

Mimořádné opatření Obecního úřadu Bílčice od 16.3.2020.jpg

Vážení spoluobčané,

v souvislosti s přijetím krizového opatření Vládou České republiky dne 15. 3. 2020 kvůli koronaviru reaguje na tuto skutečnost Obecní úřad v Bílčicích následujícícmi opatřeními:

pro více informací klikni na obrázek



Kominictví Troubky-Martin Prokopec nabízí kominické služby všeho druhu

Kominictví Troubky.jpg

Kominictví Troubky - Martin Prokopec - nabízí kominické práce všeho druhu. Praxe v oboru 6 let. Provádí kontroly/čištění komínů na tuhá, plynná i kapalná paliva, včetně vystavení zprávy o provedení kontroly/čištění dle vyhlášky č.34/2016 Sb.

Cena činí 350,- Kč za průduch se zprávou na 1 rok.

Dále provádí revize některých kotlů na tuhá paliva. Cena za kotel TP dle § 27a činí 1.000,- Kč s platností nově na 3 roky.

Garance nejlepších cen !

Telefon: 602 477 044  (Po - Pá od 8-18 hodin) SMS kdykoli.

 

Pro více informací klikni na obrázek

 



Dodávání zásilek Českou poštou v důsledku výskytu KORONAVIRU

1-JPG(2020-3-11)0001.JPEG

Vzhledem k vývoji situace, kdy byl koronavirus potvrzen již i v České republice, bude Česká pošta s.p. v případě, že jí bude známo, že se jedná o jednotlivé adresáty, byty nebo lokalitu s výskytem koronaviru, popř. bude vyhlášena plošná karanténa na určitém území, postupovat při dodávání zásilek v dané lokalitě následujícím způsobem:

pro více informací klikni na obrázek

 

1-JPG(2020-3-11)0002.JPEG  


KARANTÉNA a jak se v ní chovat

Karanténa.JPEG

Co má dělat osoba v karanténě?

 • důkladně a často mýt ruce teplou vodou a mýdlem, případně dezinfikovat ruce alkoholovým dezinfekčním prostředkem
 • při kašlání a kýchání si zakrývat ústa jednorázovým kapesníkem nikoliv rukou? (kapénky se tak mohou přenést dál)
 • hygienu rukou provádět často, zejména po kontaktu se sekrety dýchacích cest, před jídlem a po použití toalety
 • bezpečně nakládat s odpady, aby se předešlo šíření infekce (odpad.pytel vždy svázat)
 • často větrat
 • izolovat se v rámci domácnosti co nejvíce od ostatních členů rodiny
 • čistit a dezinfikovat povrchy např. nočních stolků, postelových rámů a dalších ložnic.nábytku dezinfekč.prostředky
 • po použití toalet pokaždé WC řádně dezinfikovat
 • měnit častěji oblečení, ložní prádlo, ručníky apod., které pak vyprat min. na  60-90 stupňů Celsi

 

Pro více informací klikni na obrázek




Návštěvnost stránek

103218